Σκοπός – φιλοσοφία μας

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

  • Η πρωτότυπη επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της λειτουργικής άσκησης και αποκατάστασης,
  • Η εκμάθηση λειτουργικής  άσκησης σε αθλητές, ασκούμενους ή στο γενικό πληθυσμό με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κινητικού συστήματος με στόχο την πρόληψη ή την αποκατάστασή τους μετά από μυοσκελετικό τραυματισμό, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.
  • Η έγκυρη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με την πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών (π.χ φυσικοθεραπευτές, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, γιατροί κλπ) μέσω δράσεων διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού/γενικού πληθυσμού σχετικά με τα οφέλη της άσκησης και το ρόλο της στην πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών και παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.