Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μπορεί να είναι:

  • Πτυχιούχοι όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας.
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής με ισότιμα πτυχία.
  • Όλοι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των τμημάτων των ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.