Χαρακτηριστικά και καινοτομίες

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διότι:

  • Εισάγει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη λειτουργική άσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών συνδυάζοντας την εντατική φοίτηση με την εκπαίδευση από απόσταση.
  • Δίνει έμφαση από την αρχή του προγράμματος και σε όλη τη διάρκειά του στην εφαρμογή προγραμμάτων λειτουργικής άσκησης όχι μόνο σε ασκούμενους αλλά και σε τραυματισμένους αθλητές.
  • Είναι εντατικό πρόγραμμα που απαιτεί: υλοποίηση υποχρεώσεων 8 μαθημάτων σε ένα ακαδημαϊκό έτος και ένα εξάμηνο πρακτικής εφαρμογής ή επιστημονικής διατριβής (επιλογή υποψηφίου)
  • Δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο της επιλογής είτε επαγγελματικής εξειδίκευσης (μέσω της πρακτικής άσκησης) είτε ερευνητικής κατεύθυνσης μέσω εκπόνησης επιστημονικής διατριβής
  • Οι υποψήφιοι του προγράμματος έχουν την επιλογή α) να προσαρμόσουν ένα μέρος της φοίτησης σε χρονικές περιόδους που ταιριάζουν στο πρόγραμμά τους β) να παρακολουθούν μαθήματα και να υλοποιούν δράσεις (πρακτική άσκηση ή επιστημονική διατριβή)από τον τόπο διαμονής τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος .
  • Συνδέει άμεσα  τα ερευνητικά δεδομένα με την εφαρμογή τους στους χώρους της άσκησης.
  • Υποστηρίζεται από ένα πλήθος επιστημονικών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας, από εργαστηριακά μαθήματα και ένα άρτιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές από περιοχές εκτός πανεπιστημίου.
  • Το πρόγραμμα σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι υπόκεινται σ’ ένα διαρκές σύστημα αξιολόγησης και συνεργάζονται  στη διδασκαλία και την έρευνα με αξιολογημένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.