Υπεύθυνοι μαθημάτων – Διδάσκοντες

Τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ., επιστήμονες από άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ημεδαπής, και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Η διδασκαλία των μαθημάτων ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σύναψης επιμέρους συμφωνιών, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με Καθηγητές και Λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. του εσωτερικού και του εξωτερικού, με σκοπό την μεταφορά νέων επιστημονικών μεθόδων και την αναβάθμιση της γνώσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές /τριες.

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
101 Μέσα και τεχνικές στη λειτουργική άσκησηΜάλλιου Βίβιαν
102 Σύνδρομα υπέρχρησης και δυσλειτουργίες της Σπονδυλικής στήληςΜάλλιου Βίβιαν /
Μπενέκα Νατάσα
103 Τραυματισμοί αθλητών και ασκουμένωνΓκοδόλιας Γιώργος
104 Μετρήσεις & αξιολόγηση στη λειτουργική επανένταξηΔούδα Ελένη
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Β1. Εξατομικευμένη άσκηση φυσικής κατάστασηςΣμήλιος Ηλίας / Χατζηνικολάου Θανάσης
Β2. Σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης και λειτουργικής επανένταξηςΓιοφτσίδου Μένια
Β3. Επικοινωνία και Συμβουλευτική στον τραυματίαΜπενέκα Νατάσα / Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Β4. Εμβιομηχανική των τραυματισμώνΑγγελούσης Νίκος
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ1. Πρακτική Άσκηση ή
Γ2. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)