Διάρκεια σπουδών και χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται τρία (3) τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης (Α΄, Β΄ και Γ΄ ). Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες από τα μαθήματα και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διατριβή ή τη Πρακτική Άσκηση.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά, θα πραγματοποιούνται με τις μεθόδους της δια ζώσης, της σύγχρονης και της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

 

Διδασκαλία μαθημάτων για το Α΄ Εξάμηνο

1η – 3η διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία, βίντεο και ασύγχρονες διαλέξεις)
4η -8η διάλεξη Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων (τριήμερο εντατικής φοίτησης)

( Hμερομηνίες 10-12/11/2017)

9η – 12η διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία, βίντεο και ασύγχρονες διαλέξεις)
13η διάλεξη / παρουσιάσεις εργασιών μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής
Εξετάσεις (Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής)

 

Διδασκαλία μαθημάτων για το Β΄ Εξάμηνο

1η – 3η διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία, βίντεο και ασύγχρονες διαλέξεις)
4η -8η διάλεξη Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων (τριήμερο εντατικής φοίτησης)

(2ο 15/θημερο Μαϊου 2017)

9η – 12η διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία, βίντεο και ασύγχρονες διαλέξεις)
13η διάλεξη / παρουσιάσεις εργασιών μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής
Εξετάσεις (Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής)