Μεταπτυχιακο Προγραμμα Σπουδων, ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ

Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

Με οδηγό τη μακρόχρονη και επιτυχημένη εμπειρία της ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ σε μεταπτυχιακά προγράμματα, σχεδιάστηκε και υλοποιείται ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τη «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» (ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ), το οποίο θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 2011/ τ.Β’/4.7.2016΄).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ είναι να μεταφέρει τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στη λειτουργική διαχείριση τραυματισμών και να τις εφαρμόσει πρακτικά στο πεδίο της άσκησης

Περισσότερα

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προυποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής για το ΠΜΣ ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ

Περισσότερα

Έντυπα Εγγραφής

Τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση για την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Π.Σ.

Περισσότερα