Μάλλιου Βίβιαν

Διευθύντρια του ΜΠΣ «Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε αθλητές και ασκούμενους».  Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ στο αντικείμενο της «Αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων και παθήσεων» και φυσικοθεραπεύτρια. Με εμπειρία διδασκαλίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο άνω των 20 ετών. Παρουσιάζει μεγάλο ερευνητικό, εφαρμοσμένο και επιστημονικό δημοσιευμένο έργο. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 300 επιστημονικές ανακοινώσεις και  68 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις με αριθμό ετεροαναφορών δημοσιευμένων εργασιών (citation index):688  (πηγές: Scopus, Journal Citation Reports) και Η index =15. Είναι εκλεγμένη Διευθύντρια του Τομέα Άσκησης και Υγεία του ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ. Επίσης μέσω του εργαστηρίου Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα αποκατάστασης σε τραυματισμένους αθλητές και ασκούμενους. Συμμετείχε σε αρκετά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στην κατηγορία των Στρατηγικών Συμπράξεων με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση στον εργασιακό χώρο» με τη συμμετοχή 6 ιδρυμάτων από 5 ευρωπαϊκές χώρες. Πέραν των ακαδημαϊκών της δραστηριοτήτων, ήταν υπεύθυνη ισοκινητικής αξιολόγησης και αποκατάστασης των τραυματισμένων ποδοσφαιριστών στην ΠΑΕ SKODA XANTHI για 17 έτη (1996-2013).