Ημερομηνίες – Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Ημερομηνίες – κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας στο ΜΠΣ ΛΕΙ.ΔΙΑ.Τ.Α.Α.

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» είναι από την 1η  έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Η κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας γίνεται σε μορφή PDF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος  (leitourgiki@phyed.duth.gr). Στη συνέχεια, όσοι επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή  το φάκελο υποψηφιότητας τους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής του υποψήφιου/ας  και τα αποδεικτικά  αρχεία  επισυναπτόμενα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συμπληρώσει στην αίτηση του/ης.

Η Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων (τριήμερο εντατικής φοίτησης) για το Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ θα πραγματοποιηθεί το 1ο 15/θημερο Νοεμβρίου 2017  (με  πιθανές ημερομηνίες: 10-12/11).

Posted in Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού.